Natur på torsdag om viper

Torsdag 2.oktober kommer Kjell Mjølsnes til Mostun natursenter for å snakke om viper. Kan vipene overleve dagens effektive jordbruk, spør Mjølsnes? Vipene er i tilbakegang over hele landet, men på Jæren er det fortsatt enkelte områder med store, levedyktige kolonier.

Foredraget begynner kl. 19. og er gratis for alle medlemmer i Naturvernforbundet. For andre er det kr. 50,- i inngangsbillett. Kafeen og naturvernbutikken er åpen. Foredraget avsluttes ca kl. 20.

Vel møtt!