Natur på torsdag: Restaurering av natur kl 19 – 20.30. Natursenter og kafé kl 17 – 20.30