Natur på torsdag: Villrein. Kl 19 – 20. Natursenter og kafé kl 17 – 20