Naturdag på Dyrsnes

Stavanger Friluftssenter inviterer til Naturdag på Dyrsnes ved Store Stokkavatn. Flere frivillige organisasjoner stiller med aktiviteter og informasjon om naturvern og friluftsliv. Snekre din egen fuglekasse med hjelp fra Naturvernforbundet og Ornitologisk Forening. Meisekassen koster kr. 130,- og stærkassen kr. 150. Velkommen til Dyrsnes.