Naturen renser vannet selv

Madlabekken skal føres gjennom en ny rensepark, før den havner i Mosvatnet. Renseeffekten blir økt i forhold til det gamle anlegget.

Finn Rømcke. Journalist Stavanger Aftenblad

Publisert: 22 august 2001

STAVANGER: Den gamle renseparken forbedret også situasjonen noe, men det går an å oppgradere renseparken til å gi bedre effekt, opplyser sivilingeniør Trine Skjæveland i Stavanger kommunes vann- og avløpsverk. Hun er ansvarlig for renseparkene i kommunen. Større kapasitet og noe annerledes utforming av det nye anlegget, er blant faktorene som bidrar til bedre rensing av Madlabekken.

Det er bare overvann, eller regnvann, som føres med denne bekken, ikke spillvann eller kloakk, ifølge Skjæveland.

Rensemetoden i akkurat denne renseparken bygger på prinsippet om sedimentasjon. Det vil si at uønskede partikler synker til bunns og skaper et bunnfall, slam. Både organiske og uorganiske partikler følger bekkevannet inn i renseparken. I denne renseparken ved Mosvatnet føres vannet først inn i en kanal, der store partikler synker til bunns.

Dette bunnfallet fjernes med slamsugebil. Deretter ledes vannet over i et damsystem, der de mindre partiklene faller til bunns. Dette slammet konsumeres i selve dammen av bakterier og mikroorganismer.

Planter og trær i renseparken vil også ta opp en del av næringsstoffene fra bekkevannet. Men plantene er der også for at dette skal bli et vakkert parkanlegg, en liten park i parken, som en del av rekreasjonsområdet rundt Mosvatnet. Renseparken vil dessuten bidra til å opprettholde fuglelivet i området.

Renseparken ligger mot Tjensvollveien, nær Tjensvollkrysset. Arbeidet startet for en uke siden.

Det skal være ferdig rundt jul, hvis det ikke blir en altfor våt høst.

Den nye renseparken vil komme på mellom 1,5 og 2 millioner kroner. Den skal utstyres med informasjonsskilt og bruer, slik at publikum kan studere prosessene som foregår der.