Naturen vant mot vindturbinene

Er det greit å sette opp 67 vindturbiner midt i Norges viktigste område for trekkfugler? Nei, mener NVE, som har avvist søknaden. Naturvernforbundet jubler.

Andreas Trepte;(A.Trepte@gmx.de;

Naturvernforbundet i Rogaland har engasjert seg sterkt for å stoppe det planlagte havvindanlegget på Siragrunnen helt sør i Rogaland. Nå har arbeidet gitt resultater: NVE har sagt nei til å sette opp 67 vindturbiner i dette området.

– Dette er en seier for naturen på Sørvestlandet, sier Håkon Fossmark, daglig leder i Naturvernforbundet i Rogaland.
 
Det planlagte kraftverket på Siragrunnen ligger i Sokndal kommune i Rogaland og Flekkefjord kommune i Vest-Agder. Anlegget ville hatt store negative effekter for blant annet fuglelivet.

– Dette kan kalles trekkfuglenes «motorvei» inn til Norge. Forstyrrelser kan være til stor skade. Derfor er vi veldig glade for at NVE har valgt å være føre-var. Vindkraftverk kan ikke legges slik at de forstyrrer dyr, fisk og fugl. Nå håper vi at Olje- og energidirektoratet tar dette vedtaket til følge, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Les mer i Aftenbladet: Trekkfuglene fikk siste ordet i dragkampen om vindkraftverk
 
I sitt avslag påpeker NVE at en samlet vurdering av fordeler og ulemper tilsier at prosjektet ikke er «samfunnsmessig rasjonelt». I tillegg til Naturvernforbundet har også Fylkesmennene i Rogaland og Vest-Agder, Riksantikvaren og Fiskeridirektoratet, for å nevne noen, kommet med innvendinger til søknaden.
 
Naturvernforbundet i Rogaland jubler nå over seieren.

– Mange av fuglene som ville blitt rammet av turbinene er truede arter som vi har et ansvar for å ta vare på. Havvind kan være en viktig fornybar energikilde i framtiden, men når nye anlegg skal planlegges, må de plasseres der de gjør minst skade på naturen. Siragrunnen var et skrekkeksempel som ville ødelagt mye kystnatur og biologisk mangfold, og vi er glad for at NVE også så dette, sier Fossmark.