Naturfilosofisk seminar

At en uhemmet spekulativ økonomi påfører naturen store og ofte ubotelige skader, hersker det i dag liten tvil om. Men hvilke alternativer har vi til å lage en økonomi på naturens premisser? Og lar en økonomi som er solidarisk med naturen seg forene med andre grunnleggende verdier i samfunnet, som trygghet og velferd til alle? Eller må vi ofre noe av vår velferd for å redde naturen? Står vi her overfor et dilemma eller nye muligheter, og i så fall muligheter til å gjøre hva? Dette er spørsmål Naturfilosofisk seminar vil belyse i sitt høstmøte lørdag 17. november 2012.

Se program her:

http://www2.turistforeningen.no/activity.php?ac_id=27638