Naturmangfold i Rogaland

Se praktfulle naturfoto fra Rogaland på Stavanger friluftssenter på Dyrnes ved Store Stokkavatn. Åpent tirsdager og søndager fram til oktober.

Fotoutstillingen om naturmangfold i Rogaland ble første gang vist i Vitenfabrikken i Sandnes 24. september i 2009.

Utstillingen som er laget i samarbeid med Biofoto Rogaland ble en stor suksess. I løpet av to måneder ble utstillingen besøkt av ca 15 000 personer.

Nå er utstillingen flyttet til Stavanger friluftssenters naturlåve på Dyrnes ved Store Stokkavatn. Her er det åpent tirsdager og søndager fram til oktober.

Sammen med utstillingen følger det en utstillingsguide og en naturkviss.

En mobil versjon av utstillingen er også laget. Denne skal vises i kommuner og på videregående skoler og kan også lånes av medlemsorganisasjonene i FNF, Rogaland. Hvis utstillingen er ledig kan det også lånes av andre.

Vi annonserer fortløpende hvor utstillingen vises og hvilke åpningstider som gjelder.

Utstillingen slik den ble vist i Vitenfabrikken i fjor.