Naturmangfold må inn i kommuneplan

Sokndal må ha et eget kapittel om biologisk mangfold når kommunen skal rullere sin kommuneplan, foreslår Naturvernforbundet. Kapittelet må vise hvilke planer og strategier kommunen har for å ta vare på arter og naturtyper, redusere forurensninger og øke forståelsen og interessen for naturvern.