Du er her:

Nyheter

Furu

Skogvern på vent

17.03.2013 | Sist oppdatert: 17.03.2013

Skogeiere over hele landet er klar til å verne verneverdig skog, men pengene mangler. Skognæringen, naturvern- og friluftsorganisasjonene går nå sammen om å be regjeringen bevilge 150 millioner kroner til å utbetale erstatninger til vernevillige skogeiere.

Heidi-Sorensen

"Rogaland må få nasjonalpark"

31.08.2012 | Sist oppdatert: 31.08.2012

Seks fylker i Norge har ikke nasjonalparker. Det bør vi gjøre noe med, mener Heidi Sørensen , tidligere leder i Naturvernforbundet og avgått statssekretær i Miljøverndepartementet. Hun støtter Naturvernforbundets forslag om Preikestolen nasjonalpark som hun kaller " noe av det mest spektakulære i norsk natur".

Gran

Heller skogvern enn nyplanting

11.05.2012 | Sist oppdatert: 11.05.2012

En samlet miljøbevegelse advarer sterkt mot granplanting på Vestlandet og i Nord-Norge som et klimatiltak. - Skogplanting på nye arealer vil kunne få svært negative konsekvenser for naturmangfold, landskap og friluftsliv. Klimaeffekten av planting er dessúten sterkt omstridt, mener organisasjonene som tar til orde for styrket skogvern.

Tjeld foto roy

Turveier over alt?

04.04.2012 | Sist oppdatert: 04.04.2012

Er det turfolket som krever at turveier konsekvent skal bygges i strandsonen? Og at turveier må bygges sjøl om det går på bekostning av naturmangfoldet? Naturvernforbundet tror ikke det. Men politikerne er åpenbart av en annen oppfatning.

Viser fra 5 til 8 av totalt 223 artikler