Naturvernforbundet fikk medhold i klage på nydyrking

Et enstemmig fylkeslandbruksstyre har omgjort sitt tidligere vedtak om å avvise realitetsbehandling av Naturvernforbundets klage på et nydyrkingsvedtak i Hå kommune.

Flertallet tok deretter forbundets klage til følge og avslår søknad om nydyrking av 50 dekar på Vigre ved Håelva. Grunneier må tilbakeføre påbegynt nydyrking. Når dette er gjort stiller flertallet seg positiv til å godkjenne nydyrking av inntil 20 dekar.

Referat frå fylkeslandbruksstyret 21. august 2008 sak 74

Referat frå fylkeslandbruksstyret 21. august 2008 sak 75

Sjå Jæren- Vigremyr