Naturvernforbundet ledes fra Sokndal

Eirin Hivand Haneberg fra Sokndal er gjenvalgt som styreleder i Naturvernforbundet i Rogaland. Hun er også gjenvalgt som Rogalands representant i Norges Naturvernforbunds landsstyre. Årsmøtet ble avviklet mandag 20. april på Martinique i Stavanger.

Det ble gjort få rokkeringer i sammensetningen av styret. Bjarte Hetland ble gjenvalgt for en ny to års periode i styret. Ketil Waagbø, som har vært styremedlem siden 2001, takket for seg og byttet plass med Ellen Jepson som har vært varamedlem. Jørund Ubøe Soma og Imke Schöberle ønsket å gå ut ut som varamedlemmer og ble erstattet av Marius Harlem fra Stavanger og Kjell Mjølsnes fra Bryne. Førstnevnte kjenner mange fra NRK Rogaland, mens Kjell er aktivt medlem i Norsk Ornitologisk Forening.

Femten medlemmer deltok i forhandlingene som ble avviklet rekordraskt, på en time. Årsmøtet vedtok styrets forslag til regnskap for 2008 og budsjett og arbeidsplan for 2009.

Styret 2009

Arbeidsplan 2009

Budsjett 2009