Naturvernforbundet mot alt?

Senterpartiets stortingsrepresentant, Erling Sande, mener Naturvernforbundet driver et dobbeltspill: Lars Haltbrekken krever økt satsing på fornybar energi, mens lokallagene hans går mot alle vannkraft og -vindkraftprosjekter som kommer opp i distriktene. Er det sant, spør Erik Thoring i denne kommentaren.

Av Erik Thoring Daglig leder Naturvernforbundet i Rogaland

Sande har dessverre ikke bidratt til å dokumentere sine påstander. Han synes å være mer opptatt av å ta mannen framfor ballen. Dermed føyer han seg inn i rekken av useriøse aktører som er opptatt av å vedlikeholde myten om ”forbundet som er mot alt”.

For det er usanne påstander Senterpartisten bringer til torgs. I Rogaland har vi sagt ja til en rekke vannkraftutbygginger og enkelte vindkraftprosjekter.

I Rogaland går anslagsvis to av tre utbyggingssøknader (mini- mikro og småkraftverk) gjennom systemet uten at Naturvernforbundet ytrer seg. Vi bruker våre knapt tilmålte ressurser på prosjekter som er sterkt skadelige og som er viktige å stanse. Vi noterer at vi det siste året har fått økt støtte for vårt syn. I tre viktige utbyggingssaker det siste året har vi hatt støtte fra kommune, fylkeskommune og fylkesmann. Det gjelder Bringedalsbruket i Lund kommune, Flesånå i Suldal kommune og Svandalsfossen i Sauda. Hjelmeland kommune som har SP-ordfører støttet vårt nei til regulering av Sandvatn.

I den siste store kraftutbyggingen i Norge, Sauda-prosjektet, sa en samlet miljøbevegelse ja til en dobling av kraftproduksjonen, men uten å tørrlegge de urørte fossene til Saudafjorden og Hylsfjorden. I kampen om Jørpelandsvassdaget (2006) gjorde vi det samme: Ja til opprustning og doblet produksjon, men nei til naturødeleggende nye inngrep.

Når det gjelder vindkraft er det de siste årene tildelt tre konsesjoner hvorav vi har støttet to, nemlig Utsira og Tysvær. Høg-Jæren gikk vi mot. Vi har uttalt oss negativt til alle vindkraftsøknader som ligger innenfor fylkesdelplanens nei-områder. Fylkesdelplanen er vedtatt av et enstemmig fylkesting, inkludert SP.

Vi har støttet havmøller, blant annet Lyse sitt prosjekt sør i Nordsjøen.Vi har sagt NEI til Lyse-gass i nye boområder i Stavanger og JA til sjøvannbasert oppvarming. Det er helt i tråd med kommunens klimaplan som SP har vært med og vedta. Vi sa ja til bølgekraftverk (pilotprosjekt), men nei til lokaliseringen på vestsida av Kvitsøy. Bellona mente det samme. Nå skal kraftverket oppføres ved Svåheia i Egersund og det har vi ingen ting i mot.

Sande mener også å vite at Naturvernforbundet går mot bioenergi fordi vi protesterer på bygging av skogsveger. Det er nok en bløff. De fleste skogsveger og landbruksveger som bygges i Rogaland skjer uten våre innsigelser. De siste 10 åra har vi protestert på fem skogsbilveier, og fått medhold i en sak. Det er neppe til hinder for satsingen for bioenergi i fylket.

Erlings Sandes utfall mot Naturvernforbundet kan du lese hos Dagbladet.no