Naturvernforbundet mot staten om veiforskrift

Tillatelsen til å bygge en to kilometer lang skogsbilvei i fjellet sør for Sauda er ugyldig. Det påstår Norges Naturvernforbund og en hytteeier fra Sauda i et felles søksmål mot staten og åtte grunneiere. Onsdag starter saken i Ryfylke tingrett i Sauda. Tidligere landbruksminister Lars Sponheim og stortingsrepresentant Eirin K. Sund (Ap) er blant de innkalte vitnene.

Saksøkerne mener at tillatelsen til å bygge skogsbilvei fra Tjelmen til Storehei ikke har gyldig hjemmel i skogloven og lovens veiforskrift. Byggesaken skulle vært behandlet etter plan- og bygningsloven fordi veien ikke har tilstrekkelig landbruksinteresse, hevder saksøkerne. Veiarbeidene ble stanset i desember 2004 i påvente av sakens rettslige utfall.

Saksøkere
Arild Austerheim, Sauda
Norges Naturvernforbund, Oslo

Prosessfullmektig
Advokat Kjell M. Brygfjeld, Projure Advokatfirma DA, Stavanger

Saksøkt
Staten ved regjeringsadvokaten
Grunneierne ved advokat Øystein Teigland

Tingrettens administrator
Sorenskriver Christian Fr. Wyller

Rettsforhandlingene starter i Sauda rådhus onsdag 21. juni kl. 9 og avsluttes fredag 23. juni. Vitneførsel skjer torsdag 22. juni.

Norges Naturvernforbund vil bli resepresentert i retten ved Erik Thoring, som er daglig leder i fylkeslaget i Rogaland.
Kontaktadresser: rogaland@naturvern.no, mob.tlf. 416 83 238 eller Kløver Hotel, Sauda, tlf. 52 78 69 99.