Naursenter og kafé. Skogdag. Siste søndag før sommerferien!