Nei til avfallsanlegg på Vigrestad

Kommunestyret i Hå har ombestemt seg og går nå mot at Hermod Teigen A/S får bygge sitt planlagte fragementeringsanlegg for metaller på Småhaugane industriområde på Vigrestad. Rogaland Bondelag, Naturvernforbundet og en lokal folkeaksjon har vært sterkt skeptisk til prosjektet av frykt for miljøskadelige utslipp til luft, vann og jord.

Se vår uttalelse fra mai 2006 og les mer i Jærbladet