Nei til helikopter på Kjerag

Naturvernforbundet er svært bekymret for utviklingen når det gjelder bruken av fly og helikopter i Frafjordheiene og Lysefjorden i forbindelse med turisme og markedsføring. Dette er med på å forringe verneverdiene i området.

Fylkesmannen i rogaland har sendt ut forslag til forvaltningsplan for Frafjordheiene landskapsvernområde på høring.

Naturvernforbundet i Rogaland reagerer på at det åpnes for bruk av helikopter ved basehopping på Kjerag.

Les om saken i Stavanger Aftenblad.

Naturvernforbundets kommentarer til forvaltningsplan for Frafjordheiene landskapsvernområde