Nei til nytt lakseoppdrett i Finnøy

Naturvernforbundet og Jeger- og fiskerforbundet i Rogaland ber Fiskerdirektoratet å avslå en søknad om nytt lakseoppdrettsanlegg ved Ådnaholmen/Norheimsøy i Sjernarøyene.

–Et anlegg av denne størrelse vil medføre betydelig inngrep i uberørt natur, fordrive all annen aktivitet fra området og medføre en uforholdsmessig stor tilførsel av næringssalter i et allerede sterkt påvirket område, heter det i uttalelsen.

Høringsuttalelse til Fiskeridirektoratet om Ådnaholmen/Norheimsøy i Sjernarøyene, Finnøy kommune