Nei til Osane kraftverk i Suldal

Naturvernforbundet i Rogaland går sterkt imot å gi løyve til å bygge Osane kraftverk i Steinstølåna i Ullavassdraget i Suldal kommune. Utbuygginga vil m.a. berøre to raudlisteartar i området som ikkje er nemnd i konsekvensundersøkinga, men som er kjend informasjon i kommunen. Forbundet meiner de miljømessige konsekvensane ved utbygginga vil vere for store.

Naturvernforbundet seier nei til Osane kraftverk