Nei til seks av syv vindparker

Miljøbevegelsen i Rogaland avviser seks av sju søknader om vindkraftanlegg i Sør-Rogaland. Samtlige anleg ligger innenfor fylkesdelplanens nei-områder. Naturvernforbundet er også skeptisk til den syvende, Eikeland/Steinsland, selv om dette prosjektet for det meste ligger i et ja-område. Det skyldes helt ny informasjon om et stort rovfugltrekk i området.

Brev til NVE frå FNF Rogaland

Brev til NVE frå Naturvernforbundet i Rogaland