Nei til småkraftverk i Lund

Naturvernforbundet frarår byggetillatelse til Bringedal småkraftverk i Lund kommune. Kraftverket er planlagt i et område som er regulert til friluftsliv og der staten har gitt tilsagn om betydelige sikringsmidler. Utbyggingen vil også skje i nærheten av Einarvatnet naturreservat.

Høringsuttale til NVE