Nei til statlig støtte til Høg-Jæren vindpark

Naturvernforbundet frarår statlig støtte til omstridte Høg-Jæren vindpark. I følge Stavanger Aftenblad vurderer Enova SF å bevilge inntil 200 millioner kroner i investeringsstøtte til en vindpark i et område på Høg-Jæren som anses uegnet for vindkraftutbygging på grunn av store konflikter.

Enova investeringsstøtte Høg-Jæren