Nesten 3000 besøkte Mostun

Mostun natursenter har blitt et populært sted å legge turen innom, både for turgåere, skoleklasser og andre som vil vite mer om Mosvatnet.

I 2014 var 2750 personer innom Mostun på diverse arrangement og aktiviteter, noe som er nesten dobbelt så mange som oppstartsåret 2013 og et svært gledelig tall for natursenteret..

Drøyt 800 av de besøkende var skoleelever som har delatt på våre populære undervisningsopplegg, hvor vi har vært innom tema som Mosvatnet om vinteren til fremmede arter, fugleturer rundt vannet og kråkene som overnatter ved Mosvatnet.

Ellers har det vært flere populære arrangementer, som Verdens våtmarksdag, vår foredragsserie «Natur på torsdag», innsektssøndag, hagefugltelling og Turistforeningens generasjonstur rundt Mosvatnet – for å nevne noe. I tillegg har vi hatt søndagsåpent hver søndag utenom ferietider.

Mye av arbeidet på Mostun gjøres på dugnad, og uten de frivillge ville det ikke vært mulig å ha så mye åpent på Mostun og holde hafen i så fin stand. I 2014 ble det gjennomført totalt 676 dugnadstimer på Mostun.

Det er hyggelig å se at stadig flere i distriktet blir kjent med Mostun, og målet er å vise fram det fantastiske livet i og rundt dette vannet til en enda større del av distriktets befolkning.