Nok kraftutbygging i Fossmark

Fossmarkåna som har utløp i Lysefjorden, vis a vis Preikestolen, må ikke utbygges mer, mener Naturvernforbundet.

Den øvre delen av vassdraget ble utbygd i 2006. Nå har grunneiere søkt konsesjon om å utbygge fallet til Myrane. Naturvernforbundet mener søknaden må avslås.

Uttale NiR nedre Fossmark