Nord eller sør for Lysefjorden?

Hvor skal den planlagte 420 kV høyspentlinja gå mellom Lysebotn og Stølaheia i Stavanger? Nord for Lysefjorden, gjennom Preikestolområdet? Eller sør for Lysefjorden, over Forsand og Seldalsheia? Eller kanskje det er andre aktuelle alternativer? Nå kommer debatten, og du er invitert!

Lyse Sentralnett har tidligere i høst foreslått sju alternative traseer, tre nord for Lysefjorden og fire sør for Lysefjorden. Ingen, med unntak av Forsand-ordfører Ole Tom Guse, synes det er ålreit å å få en ny «monsterlinje» gjennom viktige natur- og friluftsområder. Derfor kan det fort bli  et valg mellom onder.  

NVE har fastsatt et program for konsekvensutredninger som er ute til almenn høring med frist 21.desember. Det er viktig at alle som bryr seg om Rogalandsnaturen engasjerer seg i en sak som vil ha betydning for befolkningen i flere mannsaldre. 

Naturvernforbundet invitererer sine medlemmmer og alle andre naturinteresserte om å komme med innspill til vår høringsuttalelse. Alle synspunkter, ideer og forslag er av interesse. Send inn din ytrting til rogaland@naturvern.no