Norges Jeger og Fiskerforbund ønsker velkommen til seminar om laks og sjøaure

Seminaret holdes på Quality Airport Hotel på Sola 28. og 29. mars 2008, og vil ta for seg utvikling av laks- og sjøaurebestandene i Rogaland, årsaker til utviklingen og tiltak for å ivareta bestandene.

For mer informasjon om foredragene, se vedlagt program.

For priser, se påmeldingsskjema. Husk påmeldingsfristen 7. mars!

Program for laks og sjøaure-seminar

Påmeldingsskjema