Norges mest klimavennlige?

En våt uke med badebåten til Marøy er unnagjort. 132 deltakere er god oppslutning været tatt i betraktning. Badebåten er kanskje Norges mest klimavennlige firluftslivstilbud. 81 prosent av deltakerne kom til båthavna til fots eller med buss. Og Marøyferjå bruker bare en liter diesel på fire turer i løpet av en dag.

Klimaregnskapet for Marøyferjå er et Naturvernforbund verdig. Bare se på disse tallene:

81 prosent av 132 deltakere på Marøys badebåt kom til båthavna til fots eller med buss. 25 deltakere kom med  8 biler som gir et gjennsnitt per bil på 3,1 personer. Det kaller vi god kompiskjøring!

I løpet av sju dager fraktet Marøyferjå i gjennomsnitt 18,8 deltakere per dag. Gjennomsnittlig dieselforbruk på båten per dag er ca 1 liter. Fordelt på hver deltaker blir det et dieselforbruk på 0,053 liter.

Er badebåten Norges mest klimavennlige friluftslivstilbud?

Mer statistikk: 

75 prosent av deltakerne kommer i regi av organiserte grupper. 36 av 132 deltakere var voksne, resten barn i alderen 3 til 11 år. Blant de voksne deltakerne var det et stort antall utlendinger, henholdsvis fra Tyskland, Litauen, Danmark, Sverige og Frankrike. 

Det blir nye sjanser for Marøytur i sommer. Mandag 1. august starter vi opp igjen og kjører hver dag til og med søndag 7.august. Og husk: Turene er gratis for alle!