Norges Naturvernforbund vant i sak mot staten

Vilkårene for å bruke veiforskriften var ikke oppfylt da fylkeslandsbruksstyret i Rogaland godkjente byggingen av en 2000 meter lang skogsbilvei i Sauda i 2004. Fylkslandbruksstyrets vedtak er dermed ugyldig, fastslår Ryfylke tingrett i en dom som falt idag. Norges Naturvernforbund og hytteeier Arild Austerheim har dermed fått fullt medhold i sitt søksmål mot staten ved Landbruks- og matdepartementet.

– Denne dommen er en klar og utvetydig korreks til politikere som velger å overse lover og regler. Tingrettens dom er en seier for norsk natur, uttaler Erik Thoring i Norges Naturvernforbund. Forbundet krever at landbruks- og matdepartementet nå gjennomgår veiforskriften for å sikre større åpenhet og bedre miljøvurderinger i framtidige byggesaker.

Les: Bakgrunnsinformasjon om saken

Les tidligere oppslag: Naturvernforbundet mot staten om veiforskrift

Si din mening om dommen på naturforum.no

Dom i sak om skogsbilvei i Tjelmen-området i Sauda 20.11.2006