Ny giv for nasjonalparken!

Ap, SV, V og MDG på Stortinget går sammen om å foreslå to nye nasjonalparker – Østmarka i Oslo/Akershus og Preikestolen i Rogaland. Det er i nasjonens interesse at disse to unike naturområdene blir sikret for framtiden, uttaler forslagsstillerne til Rogalands Avis-Dagsavisen.

– Samtidig må vi sørge for at prosessen skjer i god dialog med berørte kommuner. Da bør det være mulig å komme til enighet om både Østmarka nasjonalpark og Preikestolen nasjonalpark, sier  Aps Torstein Tvedt Solberg til avisen.

Partiene ber om at Regjeringen igangsetter arbeidet med en supplerende nasjonalparkplan. Den forrige nasjonalparkplanen ble vedtatt av Stortinget i 1993 og og fullført i 2013. Planen har dårlig dekning i de sørligste deler av Sør-Norge og dette mener forslagsstillerne sdet er på tide å gjøre noe med.

Rogaland, Oslo/Akershus og Vest-Agder er de eneste fylkene som ikke har nasjonalpark.