Ny kunnskapsløype rundt Mosvatnet

Ingen friområder i Stavanger er mer populære enn Mosvatnet. Men hva vet brukerne om områdets plante- og dyreliv? Mostun natursenter bidrar nå til å spre kunnskap om den artsrike innsjøen midt i byen.

Det skjer på to måter: En kunnskapssti rundt vatnet som omfatter hele 16 klappskilt. Hvert skilt presenterer en utvalgt art som er typisk for det stedet skiltet står. Og en digital løsning som vi kaller Mosvatn naturleksikon. Den digitale løsningen er foreløpig tilgjengelig på to tøtsjskjermer på Mostun. Men om ikke lenge vil du kunne navigere på PC eller nettbrett hjemme eller på mobiltelefonen når du er ute og går tur rundt Mosvatnet.

Klappskiltene er utviklet etter en ide fra England der det finnes hundrevis av naturinformasjonssentra. Vår versjon er laget i rustfritt stå –  enkel, solid og diskret. Skilter i naturen skal være synlige, men ikke virke forstyrrende eller irriterende. Du må sjøl åpne lokket for å lese informasjonen som er presentert på innsiden. Foreløpig er det satt  ut 16 skilt jamnt fordelt langs turvegen (se eksakt plassering på kartet). Det kan komme flere etterhvert.

Som mange sikkert har fått med seg har Naturvernforbundet ryddet fram en gjengrodd myr på Tastaveden – «Vedemyrå». Myra blir vedlikeholdt av elever fra Byfjord skole og har plantesamfuinn som nesten er utryddet i Stavanger. Her har Naturvernforbundet satt opp to klappskilt som forteller om myras tilblivelse og om planter som typisk for myrtypen. Ta turen opp til Tastaveden og opplev et sjelden naturtype i Stavanger.

Naturleksikonet for Mosvatnet innholder presentasjon av ca 100 fugler, planter, pattedyr, moser og fisk. I tiden framover skal leksikonet utvides med flere arter og med informasjon om kulturminner.

Bildetekst:

Dette skiltet omhandler hettemåker og står naturlig nok ved  Andedammen øst i vatnet.