Ny naturvernseier i Sauda

Gulating lagmannsrett mener grunneierne i Tjelmenvegen i Sauda ikke har rett til å få ny behandling av dommen i Ryfylke Tingrett fordi hovedparten i saken, Landbruks- og matdepartementet, har akseptert tingrettens dom. Dermed blir tingrettsdommen stående. Som kjent ga dommen Naturvernforbundet og hytteeier Arild Austerheim fullt medhold i at tillatelsen til vegbyggingen var ugyldig.

Les lagmannsretten si avvising av ankesaka