Ny rapport om bit-for-bit-utbygging og småkraftverk

Ny rapport om småkraft fra fylkeslaget i Hordaland, denne gangen med to «case studies»: Havrevoll kraftverk i Hamrabøåna (verna vassdrag i Suldal kommune) og Bergstø kraftverk i Etne kommune, i grensa til nyoppretta Folgefonna nasjonalpark.

Rapporten konkluderer med at det ene inngrepet fort drar det andre med seg, og at prosjekt som enkeltvis framstår som fullt ut akseptable, i sum likevel truer det nasjonale målet om å stoppe bortfallet av biologisk mangfold.