Ny rekord i Vitenfabrikken

154 tilhørere til i alt fire foredrag på Vitenfabrikken i høst. Det er en solid framgang fra tilsvarende arrangementer i fjor. Vitenfabrikken befester dermed sin stilling som regionens møtested for populærvitenskaplige foredrag om Rogalandsnaturen.

Flest tilhørere møtte til Randi Storhaugs foredrag om fremmede arter i Rogalandsnaturen. 47 tilhørere ble stuet inn i møterommet. Seminaret om vipas bedrøvelige situasjon på Jæren var også godt besøkt med 42 tilhørere. Hovedinnleder Ingvar Byrkjedal fra Bergen Museum samlet  drøyt 20 bønder på et vipemøte på Bryne dagen etter. 

Foredragsrekken som vi har kalt «Natur på torsdag» er kommet for å bli. Neste høst blir det nye foredrag med spennende tema om og fra naturen i fylket.