Ny runde for Grieg Seafood

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) opphever fylkesmannens vedtak om å avslå Grieg Seafoods søknad om ny oppdrettslokalitet ved Norheimsøy i Sjernarøyene. Saken er ikke godt nok opplyst og fylkesmannen må gjøre en ny vurdering av søknaden, krever Klif.

Naturvernforbundet har gått mot søknaden fra Grieg Seafood. Forbundet frykter store negative virkninger på det marine miljø i et sårbart naturområde med betydelige forekomster av hekkende sjøfugl. Området har allerede et stort oppdrettsanlegg ved Norheimsøy. Lokalbefolkningen har også engasjert seg mot anlegget som vil berøre tradisjonsrike fiskeplasser. 

Som ventet påklaget Grieg Seafood fylkesmannens avslag. Selv om dette vedtaket er nå er opphevet, er ikke saken avgjort. Fylkesmannen skal gjøre en ny vurdering og det er på grunnlag av denne Klif skal ta endelig standpunkt til søknaden.