Ny, stor kraftutbygging i Dalane

Dalane Kraft AS vil bygge fire nye kraftverk i Hellelandsvassdraget som tilsammen skal produsere 160 GWh. Det er med andre en omfattende utbygging som vil påvirke store arealer, blant annet flere natur og kultur vernede områder. Dalane Kraft AS skal nå konsekvensutrede utbyggingen, før det eventuelt fremmes en søknad om konsesjon. Det er reist en rekke kritiske merknader som du kan lese her!

Brev frå Norges Jeger- og Fiskerforbund avd.Rogaland

Brev til NVE frå Naturvernforbundet

Oppslag i Dalane Tidende

Uttale frå Fylkesmannen i Rogaland

Dalane Kraft AS vil bygge fire nye kraftverk i Hellelandsvassdraget.