Ny verneplan for vassdrag

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

Send gjerne en kommentar til: rogaland@naturvern.no

11.06.2001: Ny verneplan for vassdrag
Saudavassdragene, Sokndalsvassdraget og Bjerkreimsvassdraget må med i verneplan V for vassdrag, mener Naturvernforbundet i Rogaland. – Nå må vi få vernet de siste rester av vassdragsnatur i fylket, sier Rolv Egelandsdal.
Det er regjeringen som har tatt til orde for utviding av verneplanene for vassdrag. Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN) koordinerer organisasjonenes arbeid med det vi har kalt en femte verneplan. I verneforslaget fra Naturvernforbundet i Rogaland bli særlig Saudavassdragene fremhevet. Som kjent er blant andre Lingvang, Maldalselva, Sagelva og Åbøelva foreslått medtatt i utbyggingsplanene til Saudafaldene og Haugaland Kraftlag. Men det er fullt mulig å øke kraftproduksjonen i Sauda og samtidig verne disse og en rekke andre større og mindre verneverdige vassdrag.
Høyt oppe på lista over verneønsker fra Rogaland står også Soknadalsvassdraget og Bjerkreimsvassdraget. Førstnevnte består av fem greiner, hvorav den ene, Barstadvassdraget er regulert i dag. Naturvernforbundet har fått gjennomslag for sitt forslag om en opprustning av denne utbyggingen. De fire øvrige greinene i Sokndalsvassdraget må med i Verneplan V. Bjerkreimsvassdraget har tidligere hatt midlertidig vern, og nå er tida moden for å få vassdraget varig vernet. Ikke minst med tanke på den eventyrlige utvikling laksestammen har hatt etter det ble igangsatt et større kalkingsprosjekt.
Her følger oversikten over de foreløpige vernekandidatene fra Rogaland. Nye forslag og kommentarer mottas med takk. Ring 51 52 88 11 eller skriv til rogaland@naturvern.no
Lingvangelva, Suldal Tengesdalselva, Suldal Malldalselva, Sauda Sagåna, Sauda
Åbøelva, Sauda Sokndalsvassdraget, Lund, Sokndal og Eigersund Bjerkreimsvassdraget, Bjerkreim Ognaelva, Hå