Nydyrking til Statens landbruksforvaltning

Skal en grunneier som har startet ulovlig nydyrking i et svært verdifullt naturområde på Vigre i Hå kommune få delvis tilgivelse og tilatelse? Nei, mener Naturvernforbundet. Fylkeslandbruksstyrets vedtak om å gi grønt lys for nydyrking på 20 av 50 dekar er påklaget til Statens landbruksforvaltning.

Tidligere oppslag om saken:

Naturvernforbundet fikk medhold i klage på nydyrking (09.09.2008) Fylkeslandbruksstyret avviste klage på nydyrking (08.07.2008) Hå-politikere snur (06.05.2008) Ulovlig dyrking av myr på Vigre i Hå (30.10.2007)

Naturvernforbundets klage til SLF av 26.09.2008:

Nydyrking Vigre- klage til Statens landbruksforvaltning