Nye fosser for fall

Klimapolitikken i Norge handler ikke om å redusere klimautslippene. Det handler først og fremst om å bygge ut mer vannkraft slik at Europa kan få fornybar energi mens vi sitter igjen med ødelagt natur og høyere strømregning. Nå er det Austrumdalsåna i Bjerkreim og Hiafossen i Årdal som skal ofres for å stanse klimaendringene.

 Lyse har kastet seg på utbyggingsbølgen og vil ta ett av to Årdalsvassdrag: Enten Viglesdalen med Hiafossen eller Sandvatn. I begge alternativene er det forutsatt temming av en tredje flott foss, nemlig Rykand. Naturvernforbundet går for 0-alternativet det vil si ingen utbygging. Minstevannføring i Årdalselva må Lyse sikre ved å slippe ut mer vann fra sine magasiner i Lyse og Årdalsheia. 

Heller ikke Bjerkreimsvassdraget  får fred sjøl om det er varig vernet mot kraftutbygging. NVE har for tiden 6 utbyggingssøknader til behandling. Lyse vil også være med på dansen og har funnet ut at det er mye god energi som går til spille i Austrumdalsåna. Derfor vil de regulere fallet fra Austrumdalsvatnet og føye fossen her inn på den lange lista av temmede fosser i Rogaland. 

Naturvernforbundet mener vernet av Bjerkreimsvassdraget blir en vits om Lyse og andre pengesterke aktører skal få herje fritt. Fins det virkelig ingen politikere i Rogaland som vil stå opp for naturen? Etter at Gunnar Kvassheim gikk til nettopp Lyse er det ingen av våre stortingspolitikere som har vist interesse for naturvern. Det er synd for Rogaland.

Hiafossen i Viglesdalen er regulert, men nå kan den bli tørrlagt. Foto: Rune Folkvord.