Nye Mostun- slik kan det bli

Naturvernforbundet har offentliggjort sine planer for «nye Mostun natursenter». Det innebærer rehabilitering av bygget fra 1867, gjenoppføring av løa og tung satsing på uteområdet. Samlet vil det være snakk om investeringer i størrelsesorden 14 til 16 millioner kroner.

Erik Thoring

Mostun som Naturvernforbundet og flere organisasjoner tok i bruk i fjor, er i svært dårlig stand. Det skyldes dels manglende vedlikehold over lang tid og dels dårlig arbeid ved rehabilteringen i 1983. Mostun må uavhengig av våre planer rehabiliteres så snart som mulig. 

En gang på 1950-tallet ble løa  som lå like ved hovedhuset revet. Hovor løa lå kan man se av den steinlødde grunnmuren som er intakt. På denne tomta foreslår Naturvernforbundet gjenoppføring, tilpasset dagens behov og krav. Nybygget på ca 150 kvm i en etasje, vil i hovedsak  inneholde en kombinert møte-og utstillingssal.

Hele anlegget vil ha en betydelig prislapp, antagelig et sted mellom 14 og 16 millioner kroner. Stavanger kommune må som huseier og grunneier bidra med midler om prosjektet skal la seg realisere. Men vi forventer at også næringsliv, stiftelser og andre offentlige myndighjeter vil deltai spleiselaget. 

Naturvernforbundet har i samarbeid med arkitektene Lars Riese og Ane Jonassen samt landskapsarkitekt Imke W-Schöberle utarbeidet et forprosjekt som du kan laste ned et annet sted på denne siden.