Nye småkraftverk i Lysefjorden

Selskapet Småkraft AS søker om å få bygge to småkraftverk ved Songesand i Lysefjorden. Naturvernforbundet mener kraftverkene kan bygges, men bare på visse betingelser.

Den viktigste er at det ikke tillates bygd veg til  kraftverket ved fjorden. Tilsynet av kraftverket må skje ved hjelp av båt.

Kommentarer til Dalaåna og Nordåna kraftverk