Nytt natursenter reiser seg

Det jobbs iherdig for å bli ferdig med det nye naturseteret til skolestart høsten 2016.

Alle som går går rundt Mosvatnet nå, vil se at et nytt og flott bygg er i ferd med å reise seg ved Mostun. Dette skal bli byens nye natursenter, og her skal det bli mange gode og inspirerende naturopplevelser for barn og voksne i årene som kommer. Bygget vil blant annet bli brukt til undervising for skoleklasser, utstillinger om våtmarksnatur, foredrag på kveldstid og spennende familiearrangement i helgene.

Det nye natursenteret skal stå klart til skolestart høsten 2016. Bygget, som er tegnet av Bark Arkitekter, vil bli hetende Inge Steenslands Hus og er oppkalt etter Stavanger-patrioten og friluftsmannen Inge Steensland.

Bygget er inspirert av skogen rundt Mosvatnet, og taket er formet som blader. taket blir liggende i mage forskjellige vinkler og høyder, og det vil beplantes med sedum, som er planter i en rekke forskjellige farger som vil blomstre og gi liv til mange viktige arter, slik som sommerfugler, bier og humler.