Nytt nei til nasjonalpark

Flertallspartiene H, Frp og KrF i fylkesutvalget vil ikke ha nasjonalpark i Preikestolområdet. Partiene avviste et forslag fra Venstre om å konsekvensutrede Preikestolen nasjonalpark, men fikk bare med seg stemmene fra Ap og Sp. – Svært skuffende, uttaler styreleder i Naturvernforbundet i Rogaland, Eirin Hivand Haneberg.

Overraskende var det kanskje ikke. Før møtet i fylkkesutvalget 27.november hadde Forsand og Hjemeland uttalt seg negativt til å støtte en fylkeskommunal utredning av nasjonalparken. Førstnevnte kommune er styrt av KrF-ordfører Ole Tom Guse, som bruker hver anledning til å protestere mot nasjonalparkideen. Hjelmeland- ordfører Trine L. Danielsen er langt mer positiv til nasjonalpark, men hun har ikke flertallet med seg. 

Den store Ryfylke-kommunen, Strand, er ledet av en svoren nasjonalpark-tilhenger, Ap-ordfører Helge Steinsvåg. Han har fylkespartiet med seg i synet på nasjonalparken, men det hjelper lite når det er koalisjonen H, Frp og KrF som har flertallet i Rogaland fylkeskommune. 

Det har gått fire år siden Naturvernforbundet fremmet forslaget om Preikestolen nasjonalpark. Venstre har vært den ivrigste pådriveren for nasjonalparken, både i Stortinget og i fylkeskommunen. Men Venstre blir for lett på den politiske kjøttvekta. Dermed er vi tilbake til utgangspunktet, og det må kanskje skje et under om Preikestolen nasjonalpark skal bli en realitet i overskuelig framtid.

Sånt sett opprettholder Rogaland sitt omdømme som konsekvent og systematisk motstander av alt som smaker av naturvern.