Økt støtte til Mostun natursenter

I statsbudsjettet for 2015 økes støtten til Mostun natursenter og Jæren våtmarkssenter.

Jæren våtmarkssenter, som Mostun natursenter er en del av, er et statlig autorisert våtmarkssenter. Det betyr at det følger med statlige midler som skal brukes til formidling og undervisning om våtmarker og viktigheten av disse. Du kan lese mer om undervisningstilbudet for vinteren 2014/15 her.

I statsbudsjettet for 2015 er støtten til Jæren våtmarkssenter økt fra 800.000 kroner i året til 850.000 kroner i året. Ikke en veldig stor økning, men i hvert fall et signal om at arbeidet vi gjør blir sett på som viktig og satt pris på. De andre nasjonale våtmarkssentrene i Norge får samme økning.