Øl viktigere enn miljø?

Spørsmålet er berettiget å stille etter å ha lest lokalavisene i Stavanger tirsdag 12.april. Da kunne du lese mye om øldebatt uten tilhørere og lite om miljødebatt med mange tilhørere.

Av Erik Thoring Mandag 11. april var det to politiske møter i Stavanger. Det ene ble holdt på puben Martinque og handlet om skjenkebestemmelsene i Stavanger. Debattmøtet hadde et to partier i panelet og 3, tre, tilhørere i salen. I puben Arkivet holdt Naturvernforbundet paneldebatt om klima- og energi spørsmål der fremtrende representanter fra 7 partier deltok. I salen var det 49 tilhørere. Skjenkemøtet var åpenbart mye viktigere for journalistene enn miljødebatten. Rogalands Avis slo til med et referat på sju spalter, det vil si nær halvannen side. Aftenbladet «begrenset» møteomtalen til en halvside. Miljødebatten ble avspist med en lang notis i Aftenbladet. Tilfeldig? Ikke vet vi. Det er uansett beklagelig at avisleserne ikke blir gjort kjent med partienes holdninger til en av de viktigste miljøutfordringene vi står over for, lokalt og globalt. Heldigvis hadde NRK Rogaland skjønt hvor en burde bruke ressursene denne mandagskvelden. Alle som hørte på lokalsendinga fikk et godt inntrykk av hvor de politiske skillelinjene går i klima- og energidebatten.