Oppfordring: Ta naturbilder i sommer!

Naturvernforbundet og Biofoto Rogaland skal lage fotoutstilling med tema truet natur og truete arter i Rogaland. Lista over bilder vi ønsker til utstillingen er klar og nå er det opp til deg. Har du noen av motivene på ønskelista i ditt arkiv? Eller kanskje du vil ta nye bilder i løpet av sommeren? Vi er interessert i alle bidrag! Se mer info på http://www.rogaland.biofoto.no/ og last ned ønskelista her

Se mer info på www.rogaland.biofoto.no og last ned ønskelista vår!