Pangstart for Oljefri

Oljefri Nord-Jæren er lansert med brask og bram. Først tre dager medialansering og deretter tre dager med folkemøter i Stavanger, Sandnes og Randaberg.

På forhånd hadde alle innbyggere med registrerte olje- og parafintanker fått brev fra Oljefri Nord-Jæren og samarbeidspartnerne Stavanger, Sandnes og Randaberg kommuner. I brevet er tankeierne anmodet om å gå over til fornybar oppvarming og samtidig fjerne oljetanken. Det vil bety reduserte klimautslipp og eliminering av faren for utslipp til jord og vann.

Boligeierne er ikke pålagt å fjerne oljetanken. Hensikten med kampanjen er å legge til rette for fjerning av tanken og hjelp til overgange til klimavennlig oppvarming. Hvor mange som faktisk følger opp og fjerner tanken gjenstår å se. Men interessen for kampanjen var i det minste upåklagelig. På de tre informasjonsmøtene som ble holdt i Sandnes, Stavanger og Randaberg deltok det i alt 300 huseiere. Det er kampanjeleder Cathrine Tellnes i Oljefri Nord-Jæren strålende fornøyd med.

– Vi har nådd fram med budskapet og således fått en pangstart på kampanjen. det skal bli kjekt å se hva vi kan oppnå i fortsettelsen, sier hun.

Det er Naturvernforbundet som står bak kampanjen i tett samarbeid med kommuner og næringsliv,.