Plan for økte utslipp i Rogaland

Miljøbevisste rogalendinger har ingen grunn til å glede seg over Nasjonal Transportplan 2010-2019. Det er en plan for økt biltrafikk, økte klimautslipp og økte miljøproblemer – stikk i strid med bl.a. Stortingets målsetting i klimaforliket i 2008, skriver Bjarte Hetland, styremedlem i Naturvernforbundet i Rogaland.

Regjeringen har lagt fram Nasjonal Transportplan 2010-2019, og det er lite lystelig lesning for miljøbevisste rogalendinger. Når både Tom Tvedt, Odd Arild Kvaløy, Ola Ingvaldstad, Hallvard Ween og Jostein Soland er så fornøyd at de ”gnir seg i hendene og smiler fra øre til øre” er det i seg selv en god indikator på at resultatet ikke er særlig miljøvennlig. Men når planen gir løfter om penger til Eiganestunnelen, fire felt fra Sandnes til Ålgård og Rogfast, samt gir grønt lys for Ryfast, mens det ikke er satt av penger til verken Bybane eller ny jernbane gjennom Drangsdalen, er det ingen overdrivelse å si at planen er en katastrofe for miljøet i Rogaland.

Dette er skuffende fra en rød-grønn regjering. For Rogalands vedkommende er det svært lite grønt i denne planen. Regjeringspartiene må gjerne slå seg på brystet over jernbanesatsing på det sentrale Østlandsområdet, men det blir ikke bedre miljø i Rogaland av det.

Hva blir resultatet om de nevnte prosjektene bygges, uten at det kommer en tilsvarende satsing på bybane og kollektivtrafikk? Resultatet vil selvsagt bli økt biltrafikk, økte klimautslipp og økte miljøproblemer – stikk i strid bl.a. med Stortingets målsetting i klimaforliket fra 2008. Her heter det bl.a. at ”partene er enige om at klimamålet for transportsektoren er et viktig grunnlag for arbeidet med nasjonal transportplan. Partene fremhever kollektivbruk og sykkel- og gangtrafikk, samt tiltak som reduserer utslipp fra veitrafikk”. Regjeringen oppfyller ikke dette løftet for Rogaland sin del.

Stavanger Aftenblad slår stort opp at Nils Giskeødegård, adm. direktør for Asko Rogaland, er fornøyd med at fire felt fra Ålgård vil kutte køene og dermed redusere kostnadene. Men hvorfor skal Stortinget belønne en region som bevisst lar virksomhet som genererer mye vegtrafikk få anledning til å flytte ut av de sentrale områdene?

Christine Sagen Helgø og Helge Solum Larsen er skuffet over at Regjeringen ikke har lyttet til Stavanger, som prioriterte bybane. Men hva slags signal har regionen sendt til Storting og Regjering i denne saken? Regionen har vært helt ute av stand til å prioritere. ”Vi vil gjerne ha Ryfast, Rogfast, Eiganestunnelen og Bybane” har vært gjennomgangsmelodien. Dette er ikke prioritering, men en opplisting av store, dyre prosjekter. Hadde regionen stått samlet og virkelig prioritert bybane framfor de nevnte vegprosjektene, er jeg overbevist om at Regjeringen hadde foreslått statlige midler til prosjektet. Men presset har vært mye større for veg- og tunnelprosjektene, så bybanen har rett og slett druknet, og staten har sagt at dette må fylkeskommunen (evt med hjelp fra kommunene?) klare selv.

Nei, Rogaland kan takke seg selv for at vi de neste 10 årene ser ut til å få statlig hjelp til å bygge veger som vil øke miljøproblemene, mens bybanen blir overlatt til lokale prioriteringer. Om ikke annet vil vi i hvert fall endelig få se om fylkets politikere faktisk er i stand til å prioritere bybanen framfor enda flere veger.

Av Bjarte Hetland Styremedlem i Naturvernforbundet i Rogaland