Planteliv ved Mosvatnet

Foredrag om «Sjeldne planter ved Mosvatnet – verdier og trusler.

Ved feltbotaniker Svein Imsland, Norsk Botanisk Forening.

Fri entre. Kafe, salg av medlemskap, naturbøker og gaveartikler.