Politiker-ja til ulovlig vei i Sauda

Saudapolitikerne fornekter seg ikke. Kommunestyret har nylig godkjent en ca 1600 meter lang ATV-veg som ble bygd fra Botane til Svartavatn som «restaurering» av stølsveg. Politikerne beklaget at vegen ble bygd uten søknad, men har deretter gjort vegen lovlig omdefinert som «enkel landbruksveg». Naturvernforbundet har påklaget vedtaket.

Vedtak Sauda kommune

Klage på ulovleg vedtak

Fylkesmannens uttalelse Botnane-veg

Sauda kommune kaller dette restaurering av stølsveg