Positive til sykkelstamveg

Naturvernforbundet støtter Vegvesenets arbeid med sykkelstamvegen mellom Stavanger og Forus. Det er viktig at stamvegen følges opp i det det øvrige sykkelvegnettet i byområdet slik at flere arbeidsreiser kan skje med sykkel istedet for med bil.

Naturvernforbundets høringsuttalelse; Ja til sykkelstamveg!